ตกปลารูปปลา 15 หลุม มีเสียงคละ 2 สีพร้อมคันเบ็ด 3 อัน (กล่อง)
รหัสสินค้า :
BB935696W
 
รายละเอียด :

ตกปลารูปปลา 15 หลุม มีเสียงคละ 2 สีพร้อมคันเบ็ด 3 อัน (กล่อง)

ชนาด 26.5 x 27 x 4.5 cm.