เกมส์สร้างสถาปัตยกรรมบล็อคทรงเรขาคณิต (กล่อง)
รหัสสินค้า :
BB933752B
 
รายละเอียด :

เกมส์สร้างสถาปัตยกรรมบล็อคทรงเรขาคณิต (กล่อง)

ขนาด 31 x 24.5 x 4.5 cm.