เลโก้ตัวต่อบอลลูน+ที่พักสวนดอกไม้ 415 ชิ้น (กล่อง)
รหัสสินค้า :
BB935440B
 
รายละเอียด :

เลโก้ตัวต่อบอลลูน+ที่พักสวนดอกไม้ 415 ชิ้น (กล่อง)

ขนาด 45 x 32.5 x 6 ซม.