โต๊ะกินข้าว 3 in 1 คละ 2 สี ขมพู-เขียว (พนักพิง) กล่อง
รหัสสินค้า :
BBJDL555-14AB
 
รายละเอียด :

โต๊ะกินข้าว 3 in 1 คละ 2 สี ขมพู-เขียว (พนักพิง) กล่อง

ขนาดกล่อง 38.5 x 32 x 27 ซม.