บอลรูปทรงต่างๆบริหารกล้ามเนื้อมือ (กล่อง)
รหัสสินค้า :
BB856046W
 
รายละเอียด :

บอลรูปทรงต่างๆบริหารกล้ามเนื้อมือ (กล่อง)

ขนาด 24.5 x 17.5 x 6.5 ซม.