เกมส์ลิงกินบอล (กล่อง)
รหัสสินค้า :
BB282494
 
รายละเอียด :

เกมส์ลิงกินบอล (กล่อง) 

ขนาดสินค้า 17 x 40.5 x 18 ซม.

ขนาดกล่อง 29 x 22 x 11 ซม.