บอล 100 ลูก/ถุง (ถุงตาข่าย)
รหัสสินค้า :
BB281579
 
รายละเอียด :

บอล 100 ลูก/ถุง (ถุงตาข่าย)

ขนาดสินค้า 6.5 x 6.5 ซม.

ขนาดกล่อง 35 x 55 ซม.