บอล 50 ลูก/ถุง (ถุงตาข่าย)
รหัสสินค้า :
BB267516
 
รายละเอียด :

บอล 50 ลูก/ถุง (ถุงตาข่าย)

ขนาดสินค้า 6.5 x 6.5 ซม.

ขนาดกล่อง 33 x 40 ซม.