เต็นท์บ่อบอล + ท่อหลอดสีฟ้า (กล่อง)
รหัสสินค้า :
BB854330B
 
รายละเอียด :

เต็นท์บ่อบอล + ท่อหลอดสีฟ้า (กล่อง)

ขนาดกล่อง 35 x 36 x 8.5 ซม.