เต็นท์รถดับเพลิง แถมบอล 50 ลูก (กล่อง)
รหัสสินค้า :
BB854328B
 
รายละเอียด :

เต็นท์รถดับเพลิง แถมบอล 50 ลูก (กล่อง) 

ขนาดกล่อง 46 x 38 x 10 ซม.