เต็นท์บ่อบอล แถมบอล 35 ลูก (กล่อง)
รหัสสินค้า :
BB854316B
 
รายละเอียด :

เต็นท์บ่อบอล แถมบอล 35 ลูก (กล่อง)

ขนาดสินค้า 60 x 31 x 46 ซม.

ขนาดกล่อง 32 x 48.5 x 8 ซม.