เก้าอี้เด็กนั่ง (JUMPERใหม่) สีเขียว มีไฟ-เสียง (กล่อง)
รหัสสินค้า :
BB854931BL
 
รายละเอียด :

เก้าอี้เด็กนั่ง (JUMPERใหม่) สีเขียว มีไฟ-เสียง (กล่อง) 

ขนาดกล่อง 60 x 67.5 x 5 ซม.