ตัวต่อโรงแรม 325ชิ้น (กล่อง)
รหัสสินค้า :
BB849229B
 
รายละเอียด :

ตัวต่อโรงแรม 325ชิ้น (กล่อง)

ขนาดกล่อง 34.5 x 25.2 x 6.2 ซม.