กระดานเขียนลบ+ตัวเลข 0-20+ตัวอักษร A-Z บวก-ลบ-คูณ-หาร (ชริ้งฟิลม์)
รหัสสินค้า :
FW-1449
 
รายละเอียด :

กระดานเขียนลบ+ตัวเลข 0-20+ตัวอักษร A-Z บวก-ลบ-คูณ-หาร (ชริ้งฟิลม์)

ขนาดกระดาน 33.5 x 22.7 x 1.7 ซม.