บริษัท บีบี ทอยส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มต้นจากการจดทะเบียนนิติบุคคลในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบี ทอยส์ (ไทยแลนด์) ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2548 และต่อมาได้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อใหม่มาเป็นบริษัท บีบี ทอยส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดังเช่นในปัจจุบัน

ระยะแรกเราขายสินค้าให้กับร้านค้าในสำเพ็งและร้านค้าทั่วไปในภาคกลางและปริมณฑลเท่านั้น ต่อมากิจการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเราเล็งเห็นถึงศักยภาพตลาดของเด็กเล่นในประเทศไทยที่มีเด็กเกิดใหม่ทุกปี เราจึงได้ขยายตลาดเพิ่มไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ตลอดจนการเข้าไปขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าต่างๆ

บริษัท บีบี ทอยส์ฯ นำเข้าสินค้ามาจำหน่ายมากกว่า 1000 รายการ ตั้งแต่ของเล่นสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กโต และมีลูกค้าทั่วประเทศมากกว่า 300 ร้านค้า รวมถึงร้านค้าในห้างสรรพสินค้าอย่าง ทอยส์อาร์อัส (Toys R Us) , ซีเอ็ดยูเคชั่น และเอาท์เล็ทมอลล์ เป็นต้น ตลอดจนมีการขายสินค้าผ่านแคตตาล็อกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นแคตตาล็อก และฟรายเดย์แคตตาล็อก

บริษัท บีบี ทอยส์ฯ มีเว็บไซต์ www.bbtoysbangkok.com และช่องทางติดต่อผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook Page : @bbtoysthailandshop และ Instagram : bbtoys_thailand เป็นของเราเอง ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการโฆษณาสินค้าและติดต่อกับลูกค้า ซึ่งในอนาคตเรามีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายของเด็กเล่นออกไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงการออกงาน Event ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น งาน Baby Best Buy

กว่า 12 ปีแล้ว ที่เราทำธุรกิจของเด็กเล่นด้วยความจริงใจและซื่อตรงต่อลูกค้ามาโดยตลอด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในบันทึกความทรงจำของเด็กๆ ที่จะค่อยๆ เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
 

สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกครอบครัว

มุ่งสร้างและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้นำเข้าและค้าส่งรายใหญ่ของประเทศ พร้อมกับการนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้แนวความคิดที่ว่า "การทำให้ผู้คนมีรอยยิ้ม ความสุข และสนุกสนาน คือ งานของเรา"