ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบีทอยส์ (ไทยแลนด์) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2550 เราเริ่มต้นกิจการครั้งแรกจากการเป็นผู้นำเข้าและค้าส่งของเล่นในประเทศมาเลเซีย ในปีพ.ศ.2533 จากนั้นกิจการก็ขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาเราเล็งเห็นถึงศักยภาพตลาดของเล่นในประเทศไทยที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี เราจึงได้ก่อตั้งกิจการนำเข้าและค้าส่งในประเทศไทยขึ้นนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 เป็นต้นมา ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทั้งออฟฟิศและคลังสินค้า

สินค้าของเรามีหลากหลายมากกว่า 500 ชนิด ตั้งแต่ของเล่นสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ ปัจจุบันเรามีลูกค้าทั่วประเทศมากกว่า 300 ร้านค้า นอกจากนี้ เรายังมีเว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อซื้อขายออนไลน์กับลูกค้า นั่นคือ www.bbtoysbangkok.com ซึ่งในอนาคตเรามีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าและช่องทางการขายออกไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ
 

สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกครอบครัว

มุ่งสร้างและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้นำเข้าและค้าส่งรายใหญ่ของประเทศ พร้อมกับการนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้แนวความคิดที่ว่า "การทำให้ผู้คนมีรอยยิ้ม ความสุข และสนุกสนาน คือ งานของเรา"